Przebudowa ulicy Buforowej

Odpowiedzi na pytanie Czytelnika szukała reporterka Gazety Wrocławskiej Weronika Skupin. Dziś wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace w terenie ruszą najwcześniej na przełomie maja i czerwca tego roku. Ale po kolei, jak wygląda sytuacja. Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę Buforowej, zabiera dużo czasu urzędnikom. 17 lutego w siedzibie Wrocławskich Inwestycji otwarto oferty na to zadanie, zgłosiło się 11 firm.

Wybór najkorzystniejszej oferty z reguły trwa co najmniej dwa tygodnie, a w niektórych przypadkach dłużej, zazwyczaj jednak nie więcej niż około miesiąca. Jednak oferty są wciąż analizowane. Jeśli najtańsza zostaje już wybrana, kolejnych nie bierze się pod uwagę. Gdy jednak są jakieś braki formalne, analizuje się kolejną najtańszą ofertę i tak dalej. Inwestor zgodnie z przepisami ma jeszcze na to czas. Musi się uporać z całą procedurą w 90 dni, niezależnie od liczby ofert. – Komisja przetargowa wciąż wybiera najkorzystniejszą ofertę. Nic więcej na tym etapie nie mogę powiedzieć – informuje Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji. Postępowanie przetargowe jest niejawne. Oferty wahają się od ok. 66 do 88 mln zł, a miasto chce przeznaczyć na to zadanie maksymalnie 67 mln zł. W tej cenie mieści się jedynie firma Export Pribex z Warszawy. Jeszcze nie minęło 90 dni od dnia 17 lutego. Ten termin upłynie w połowie maja. Jeśli Wrocławskie Inwestycje nie ogłoszą zwycięskiej oferty wcześniej, umowa zostanie pewnie podpisana na przełomie maja i czerwca, a prace ziemne ruszą najwcześniej w czerwcu. Według wymogów przetargu, Buforowa ma być skończona do 30 listopada 2018 r. Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego terminu, zostanie on ewentualnie aneksowany do umowy. BUFOROWA DO PRZEBUDOWY Przebudowany zostanie odcinek Buforowej od wiaduktu kolejowego do granic Wrocławia. W planie jest także rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego. Buforowa zostanie poszerzona, a miejscami powstanie zupełnie nowa droga, równoległa do obecnej Buforowej. Wtedy stara będzie stanowiła dojazd na osiedle. Na odcinku od wiaduktu do Konduktorskiej droga ma mieć dwa pasy ruchu w każdą stronę. W planach jest poszerzenie jezdni pod wiaduktem kolejowym (w pobliżu cmentarza św. Ducha), budowa ronda, będzie także oświetlenie i chodniki. Nie powstanie na razie torowisko tramwajowe wzdłuż ulicy, ale planiści zostawili obok miejsce na budowę linii tramwajowej w przyszłości. Wyburzone zostaną pawilony usługowe w miejscu przyszłego ronda, budynki gospodarcze i budynek mieszkalny przy Buforowej 109 a także budynki przy Buforowej 113. Drogowcy wytną aż 2 302 drzewa, a 6 drzew przesadzą. Będą musieli wykonać nasadzenia w innym miejscu, wyznaczonym przez miasto.