Regulamin

Regulamin pobytu w Naszych kwaterach.

 1. Kwatery wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy się o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Uwzględniamy możliwość wcześniejszego zakwaterowania w miarę możliwości.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu w pokoju noclegowym Najemca powinien zgłosić najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia korzystających z jego usług Gości.
 5. Jeśli wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia w wynajmowanym lokalu, należy je niezwłocznie zgłosić.
 6. Gość nie może przekazywać wynajmowanego pokoju osobom trzecim.
 7. Cisza nocna w naszych kwaterach obowiązuje w godzinach od 22:00 – 6:00.
 8. Zachowanie Gości i osób korzystających z kwater we Wrocławiu nie powinno zakłócać ciszy nocnej.
 9. Urządzanie imprez towarzyskich jest całkowicie ZAKAZANE.W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku nałożymy na Gości hostelu karę w wysokości 200 zł.
 10. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanych kwater jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca.
 11. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany pokoju o podobnym standardzie lub na inną lokalizację we Wrocławiu w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności.
 13. W naszych kwaterach pracowniczych, hostelach oraz pokojach noclegowych obowiązuje ZAKAZ PALENIA i zapalania świeczek. Nie dostosowanie skutkuje nałożeniem kary wysokości 200 zł.
 14. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia kwater, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 15. Zakazuje się wynoszenia z budynku znajdujących się w nim rzeczy. Prosimy o dbanie o wynajęte kwatery: o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakręcanie wody.
 16. W przypadku zgubienia kluczy Goście pokryją koszty jego dorobienia.
 17. Jeżeli w trakcie zakwaterowania, z winy Gościa, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia mamy prawo dochodzić od Gościa pokrycia strat.
 18. W przypadku braku opłaty Firma ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usług w trybie natychmiastowym i przerwania pobytu Gościa .
 19. W przypadku wpłaty zaliczki za miejsce noclegowe i anulowania rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.